הדפס  
 

מודלים נוספים:

 

מודל SWOT

מודל SWOT  הוא אחד המודלים השכיחים ביותר לניתוח הסביבה השיווקית של החברה. מטריצת המודל מורכבת משני צירים – ציר אחד שבוחן את היתרונות והחסרונות של החברה והציר השני המסמן אם הם חיצוניים או פנימיים. מודל SWOTלרוב מנותח ביחס לקטגוריה בה פועלים. 

 

חוזקות– מהם החוזקות הפנימיים של החברה ביחס למתחרים. במה המותג יותר חזק מהמתחרים, מהן היתרונות המבדלים שלו.

חולשות– מהן החולשות הפנימיות של החברה ביחס למתחרים. במה אני יותר חלש מהמתחרים שלי? מה יש למתחרים שאין לי?

הזדמנויות– איזה הזדמנויות יש בסביבה החיצונית של החברה אשר יכולות להשפיע לטובה או לעזור לחברה? מגמות, שווקים מתפתחים, צמיחה במשק, ועוד.

איומים– איזה איומים יש בסביבה החיצונית של החברה אשר יכולים להשפיע לרעה על רווחיות החברה? מיתון, ירידת שער הדולר, אסונות טבע, רגולציה, חוקים ותקנות ועוד. (תחרות אינה איום!)

 

          

מודלים נוספים:

 

מודל SWOT

מודל SWOT  הוא אחד המודלים השכיחים ביותר לניתוח הסביבה השיווקית של החברה. מטריצת המודל מורכבת משני צירים – ציר אחד שבוחן את היתרונות והחסרונות של החברה והציר השני המסמן אם הם חיצוניים או פנימיים. מודל SWOTלרוב מנותח ביחס לקטגוריה בה פועלים. 

 

חוזקות– מהם החוזקות הפנימיים של החברה ביחס למתחרים. במה המותג יותר חזק מהמתחרים, מהן היתרונות המבדלים שלו.

חולשות– מהן החולשות הפנימיות של החברה ביחס למתחרים. במה אני יותר חלש מהמתחרים שלי? מה יש למתחרים שאין לי?

הזדמנויות– איזה הזדמנויות יש בסביבה החיצונית של החברה אשר יכולות להשפיע לטובה או לעזור לחברה? מגמות, שווקים מתפתחים, צמיחה במשק, ועוד.

איומים– איזה איומים יש בסביבה החיצונית של החברה אשר יכולים להשפיע לרעה על רווחיות החברה? מיתון, ירידת שער הדולר, אסונות טבע, רגולציה, חוקים ותקנות ועוד. (תחרות אינה איום!)

 

          

הדפס  
רוצים לשאול, להתעניין, לקבל עוד מידע? אנחנו כאן בשבילכם!
* נדרש